Χρηστικές Πληροφορίες

Το υλικό που ψηφιοποιήθηκε αφορούσε το αρχείο φύλλων της εφημερίδας από το 1899 έως και το Φεβρουάριο 2002. Ο όγκος ήταν περίπου 164 τόμοι με περίπου 140.000 σελίδες (μεταξύ άλλων παλιές εφημερίδες σε πολυτονικό σύστημα, με φωτογραφίες και σκίτσα), σε 2 διαφορετικά μεγέθη.

Το περιεχόμενο ψηφιοποιήθηκε στο πλαίσιο της επένδυσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη δαπάνη για την ψηφιοποίηση υλικού που περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο.

Το ενδιαφερόμενο κοινό είναι τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, με ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, καθώς το αντικείμενο της ψηφιοποίησης αφορά ένα πλούσιο ιστορικό αρχείο 100 και πλέον χρόνων.

Το ψηφιοποιημένο υλικό θα διανέμεται μέσω συνδρομητικής υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην αναλυτική περιγραφή των συνδρομητικών υπηρεσιών.

Το υλικό προς ψηφιοποίηση ήταν σε μορφή τόμων, το οποίο ο προμηθευτής ψηφιοποίησε και επεξεργάστηκε κατάλληλα, ώστε να του δώσει την κατάλληλη ψηφιακή μορφή.


Οι τόμοι περιελάμβαναν συγκεντρωμένο μεγάλο αριθμό ημερήσιων φύλλων ανά τόμο οπότε, μετά την ψηφιοποίηση, τα αρχεία έπρεπε να υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αποθηκευτεί το κάθε ημερήσιο φύλλο χωριστά, με τον αριθμό φύλλου, την ημερομηνία και το έτος στον τίτλο του αρχείου.

Το ψηφιακό περιεχόμενο διατίθεται στο internet και σε φορητές συσκευές (Mobile).

Το έργο στα πλάισια επιδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" εντάχθηκε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Δράση digi-content "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου"

subscribe
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Newsletter
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης