Νέα - Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική διάθεση για την ιστορικότερη εφημερίδα της Μεσσηνίας(10/9/2012)

Από σήμερα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή το ιστορικό αρχείο της εφημερίδας Θάρρος. Το ψηφιοποιημένο αρχείο περιλαμβάνει περισσότερα από 25000 ηλεκτρονικά φύλλα.
Αποκτήστε σήμερα απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα φύλλα από το 1899.

Επιστροφή
subscribe
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Newsletter
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης