Όροι Χρήσης

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με μας ή να κάνετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2721022355 & 2721022155 κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της γραμματείας 09.00 - 15.00, Δευτέρα – Σάββατο.

Το συμβόλαιο σας με την ΘΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μεταξύ
Της εταιρίας:
ΘΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

εφεξής αναφερόμενη ως ΕΤΑΙΡΙΑ
Και
Του πελάτη
εφεξής αναφερόμενου ως ΠΕΛΑΤΗΣ

Προοίμιο

Η εταιρία είναι μια εταιρία η οποία ειδικεύεται στην έκδοση εφημερίδων.  Η εταιρία πωλεί τα προϊόντα της εξ' αποστάσεως δια μέσου του διαδικτύου (ιστοσελίδα ή e-mail). Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πώλησης στην έδρα της εταιρίας όπως αναφέρεται παραπάνω. Όλα τα προϊόντα της εταιρίας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της. Δεν παρέχεται έντυπος τιμοκατάλογος.

Αντικείμενο της σύμβασης

Οι παρόντες γενικοί όροι έχουν ως στόχο να εξηγήσουν τις προϋποθέσεις πώλησης μεταξύ της εταιρίας και των πελατών της. Σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους, πελάτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραγγέλνει στην ιστοσελίδα archive.tharrosnews.gr, είτε είναι ιδιώτης είτε όχι. Σε περίπτωση που οι όροι αυτοί αλλάζουν ανάλογα με τον πελάτη, οι αλλαγές σημειώνονται με ειδικό τρόπο.

Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης διέπουν την πώληση των προϊόντων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα archive.tharrosnews.gr την ημέρα τοποθέτησης της παραγγελίας. Εφαρμόζονται στις παραγγελίες που τοποθετούνται μέσω διαδικτύου. Σε περίπτωση που οι όροι αυτοί αλλάζουν ανάλογα με τον τρόπο παραγγελίας, οι αλλαγές σημειώνονται με ειδικό τρόπο.

Εδαφικότητα

Για οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια αφορά τους πελάτες που παραγγέλνουν μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας αποφασίζουν τα Δικαστήρια της Καλαμάτας, Ελλάδα.

Δικαιοπρακτική ικανότητα

Δεδομένου ότι η αγορά ενός προϊόντος από την ιστοσελίδα της εταιρίας δεν είναι μία κοινότυπη πράξη, κάθε πελάτης της εταιρίας δηλώνει ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα στους παρακάτω όρους, τουτέστιν ότι είναι χειραφετημένος ανήλικος ή ενήλικος που έχει συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας και δεν βρίσκεται υπό προστασία.

Συγκατάθεση του πελάτη

Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται σε εξαίρεση οποιωνδήποτε άλλων όρων, εκτός από την περίπτωση γραπτής συμφωνίας με την υπογραφή των δύο μερών. Η αγορά μέσω internet συνεπάγεται επίσης την αποδοχή των παρόντων όρων. Οι όροι αυτοί είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Μπορούν να σταλούν μέσω e-mail, φαξ ή αλληλογραφίας κατόπιν αιτήσεως.

Τροποποίηση των γενικών όρων πώλησης

Οι παρόντες όροι είναι τροποποιήσιμοι ανά πάσα στιγμή, ο πελάτης καλείται συνεπώς να τους συμβουλεύεται όσο πιο συχνά γίνεται. Κάθε έκδοση των όρων αυτών αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία αναφέρεται στο τέλος του παρόντος. Οι παραγγελίες συνεπώς διέπονται από τους γενικούς όρους που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα και άρα σε ισχύ την ημέρα τοποθέτησης της παραγγελίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων

Η εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της. Όλες οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες προέρχονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων. Η εταιρία δεν ευθύνεται για καμία εσφαλμένη πληροφορία η οποία προέρχεται από τους κατασκευαστές.
Oι υπεύθυνοι προϊόντων της εταιρίας μας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα προϊόντα. Σε περίπτωση εμφανισιακής διαφοράς, η διαφορά αυτή δεν θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στις κύριες τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας είναι στη διάθεση των πελατών για οποιαδήποτε επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
Τα προϊόντα συμμορφώνονται με την εν ισχύ ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τιμές

Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
Η εταιρία δικαιούται να τροποποιήσει όταν κρίνει την τιμή διάθεσης των προϊόντων της ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση που η τιμή των προϊόντων αυτών μεταβληθεί όταν γίνουν διαθέσιμα, ο πελάτης θα ενημερωθεί για τη μεταβολή της τιμής και θα έχει τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας του.
Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)


Εφαρμογή

Ο Φ.Π.Α εφαρμόζεται στις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εφαρμόζεται σε αγορές από μη ελληνικές εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν Α.Φ.Μ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ο Α.Φ.Μ πρέπει να δηλώνεται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας και να ελέγχεται στη συνέχεια από την εταιρία μας. Ο πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι κάθε παραγγελία για την οποία ο Α.Φ.Μ δεν έχει δηλωθεί ή δεν είναι έγκυρος θα χρεώνεται με το Φ.Π.Α.

Συντελεστές
Προς το παρόν, οι πελάτες μας επιβαρύνονται με τον συντελεστή Φ.Π.Α, ο οποίος ισχύει στη Ελλάδα (23%).

Παραγγελία


Καταχώριση
Ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει την παραγγελία του στην εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας. Όταν ο πελάτης παραγγέλνει μέσω διαδικτύου, συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στο αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας. Ο πελάτης καλείται να ξαναδιαβάσει το δελτίο πριν ενεργοποιήσει την παραγγελία του. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη αποστολή e-mail ούτε για οποιοδήποτε λάθος συμπλήρωσης του δελτίου παραγγελίας από τον πελάτη.
 
Επιβεβαίωση
Ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία δήλωσε στο δελτίο παραγγελίας.

Ακύρωση
Ο πελάτης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία μέσω φαξ ή e-mail εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός πρόσβασης ή δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Α. Προπληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή Πιστωτικής Κάρτας:
Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν έχει ενεργοποιηθεί ή δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τα χρήματα επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ακύρωσης.

Β. Προπληρωμή μέσω PayPal
Αν ο πελάτης αποφασίσει να ακυρώσει μία εξοφλημένη, η εταιρία θα αποζημιώσει τον πελάτη στον λογαριασμό του Paypal εντός ###30### ημερών.

Πληρωμή

Στα πλαίσια της πληρωμής μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή PayPal, ο λογαριασμός του πελάτη δεσμεύεται άμεσα για την αξία της παραγγελίας κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Η πραγματική επιβεβαίωση και χρέωση θα γίνει κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης και αποστολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση μερικής αποστολής, ο πελάτης χρεώνεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στα προϊόντα που έχουν σταλεί. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία.

Τρόποι Πληρωμής
Οι τρόποι πληρωμής εμφανίζονται στη σελίδα Τρόποι Πληρωμής.

Προβλήματα πληρωμής
Η εταιρία έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίον υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα πληρωμής.

Μέτρα κατά της απάτης
Οι πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας αποτελούν αντικείμενο ελέγχου το οποίο έχει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης κατά την χρήση της πιστωτικής κάρτας. Η εταιρία είναι ο παραλήπτης των πληροφοριών που σχετίζονται με την παραγγελία του πελάτη. Η μη αποστολή των στοιχείων αυτών εμποδίζει την πραγματοποίηση συναλλαγών με την εταιρία. Η μη πληρωμή εξαιτίας πλαστής ή κλεμμένης πιστωτικής κάρτας θα έχει ως συνέπεια την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του πελάτη, που τοποθέτησε την σχετική παραγγελία, σε ένα ειδικό αρχείο. Οποιαδήποτε παράνομη δήλωση ή ψευδής πληροφορία θα αποτελεί επίσης αντικείμενο ειδικής μεταχείρισης. Σύμφωνα με τον νόμο περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο πελάτης διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης και τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων πιστοποιώντας γραπτώς την ταυτότητα του στην εταιρία μας. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία της παραγγελίας του: δικαιολογητικό κατοικίας, ταυτότητα, κτλ.

Δικαίωμα ιδιοκτησίας

Η εταιρία παραμένει ιδιοκτήτρια του ψηφιακού υλικού του οποίου ο πελάτης είναι απλός χρήστης. Σε περίπτωση που το υλικό αυτό χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη για συγγραφή βιβλίου, εργασίας, άρθρου κλπ είναι υποχρεωμένος να αναφέρει την πηγή προέλευσης. (Αρχείο εφημερίδας ΘΑΡΡΟΣ Καλαμάτας).

Τιμολόγιο
Το δελτίο παραγγελίας που συμπληρώνει ο πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας δεν αντιστοιχεί σε τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς. Ανεξαρτήτως του τρόπου τοποθέτησης της παραγγελίας και του τρόπου πληρωμής, ο πελάτης λαμβάνει το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς της παραγγελίας του. Η εταιρία διατηρεί στη διάθεση της αντίτυπο κάθε τιμολογίου/απόδειξης αγοράς.

Προθεσμίες

Προθεσμία προετοιμασίας
Οι παραγγελίες που τοποθετούνται μέσω διαδικτύου καταγράφονται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο χρόνος προετοιμασίας κάθε παραγγελίας ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεχθεί (ο πελάτης πρέπει π.χ. να υπολογίζει τον χρόνο που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η τραπεζική κατάθεση), και τις διαδικασίες που ισχύουν εντός της εταιρίας. Κατά συνέπεια ο χρόνος προετοιμασίας μπορεί να είναι από μερικά μόνο λεπτά ως και αρκετές μέρες.

Αποστολή / Παράδοση

Επιβεβαίωση
Ο πελάτης λαμβάνει ένα αυτόματο e-mail με κάθε αλλαγή κατάστασης της παραγγελίας του και, άρα, την επιβεβαίωση του με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία δήλωσε στο δελτίο παραγγελίας.

Ευθύνη
Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη.
Εάν ο πελάτης είναι επαγγελματίας ή αν τα προϊόντα προορίζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για επαγγελματικούς σκοπούς, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια απορρέει από τη χρήση του προϊόντος στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του πελάτη, με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στην αξία του προϊόντος.
Οι ιστοσελίδες που είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες στην ιστοσελίδα της εταιρίας δεν είναι υπό τον έλεγχο της εταιρίας. Κατά συνέπεια, η εταιρία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται μόνο για την διευκόλυνση του πελάτη.

Ημερομηνία Έκδοσης: 9 Μαρτίου 2012
subscribe
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Newsletter
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης